อุบลฯได้ฤกษ์ก่อสร้างเทศบาลตำบลขามป้อม

ทุ่มกว่า 10 ล้านสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบทรงไทย จตุรมุข 2 ชั้น ผู้ว่าฯพร้อมเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ร่วม วางศิลาฤกษ์

    18ส.ค.2556 นายวรชัย สุทธิ์วรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามป้อม ที่ทุ่งสนามบินเก่าบ้านทรายพูล หมู่ที่ 10 ตำบลขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีนายถวิล แสงสุกวาว ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลขามป้อมคนปัจจุบัน ได้นำหน่วยงานราชการกับประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง โดยได้มีการกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน 12,937,790 บาท เป็นการขอใช้ที่ดินราชพัสดุจาก กรมธนารักษ์ อุบลราชธานี  จำนวน 10 ไร่ สร้างในรูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จัตุรมุข 2 ชั้น แบบทรงไทย ระยะการก่อสร้างในสัญญา 420 วัน ซึ่งได้การเริ่มก่อสร้างนับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556  เป็นต้นไป

คาดว่า เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเป็นการบริกาประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้อย่างสะดวกสบายในการเข้ามาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลขามป้อม แห่งนี้กว่าที่ผ่าน

ที่มา ข่าว , ภาพ : คม ชัด ลึก