รองผู้ว่าฯอุบลฯชี้สาเหตุอุบัติเหตุจราจรสถิติส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท 60%

รายการผู้ว่าฯพบประชาชน ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2556 โดย นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อหาโดยย่อดังนี้

– สรุปวันแม่แห่งชาติ

– การจัดการตนเองของจังหวัดอุบลฯกรณีสิ่งแวดล้อมเมือง

– ความปลอดภัยทางถนนของนักศึกษาและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

– ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน สรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรดังนี้

ประมาท 60%  ,  ขับรถเร็ว 28% ,  ขับรถผิดช่องทาง 10%

– สถานการณ์ยาเสพติด ไม้พะยูง

– 14 สค.ร่างบันทึกทำการตกลงกับสปป.ลาว ทั้งเรื่องยาเสพติด,พัฒนาคน,เศรษฐกิจ

ภาพ : http://www2.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=1900663