โครงการร้อยมือสร้างเมืองหงอย ชุมชนส่งโครงการน้อยมาก ใครสนใจสอบถาม 045 344589

โครงการร้อยมือสร้างเมืองหงอย ชุมชนส่งโครงการน้อยมาก ใครสนใจสอบถาม 045 344589

ท้องถิ่นจังหวัดอุบลฯ เผยคนอุบลยังสนใจโครงการ “ร้อยมือสร้างเมือง” น้อย วอนคนเมืองรวมกลุ่มตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เสนอโครงการรับทุนพัฒนาชุมชนตนเอง โดยรัฐบาลจะสนับสนุนแต่ละโครงการสูงถึง 2 ล้านบาท ย้ำต้องเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

สืบเนื่องจากโครงการร้อยมือสร้างเมืองซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลมีแนวคิดที่จะให้พลเมืองร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ปัญหาชุมชน โดยให้ประชาชนในชุมชนได้ทำโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนเมืองของตนเอง    ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองปลอดภัย เมืองแห่งสุขภาพ เมืองที่มีพื้นที่สร้างสรรค์ เป็นแหล่งผ่อนคลายให้สมาชิกของชุมชน ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมือง โดยมีชุมชนในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มเป้าหมายนั้น

นายสมพงษ์ ฎาราณุท ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยถึง โครงการดังกล่าวว่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ จะพิจารณาโดยยึดหลักเกณฑ์ คือ ประโยชน์ที่ได้รับ ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ ความพร้อมและความยั่งยืน ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชน

ขณะที่นายกริชชัย ศิลปรายะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เปิดเผยว่า สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้สนใจเสนอโครงการเพื่อรับงบประมาณดังกล่าว ยังมีจำนวนน้อย ที่เสนอมามีเพียง 4 โครงการเท่านั้น ได้แก่ โครงการถนนคนเดินเพื่อประชาชน, โครงการปรับปรุงเมรุเผาศพไร้มลพิษวัดผาสุการาม, โครงการรักษ์บ้าน รักษ์เมือง, และโครงการลานกีฬาส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองเดชอุดม โดยแต่ละโครงการต้องได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดความรู้ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสามารถเป็นต้นแบบของโครงการอื่นๆได้หรือไม่ นอกจากนี้หากได้รับการคัดเลือกจะได้เสนอผ่านทางรายการโทรทัศน์ “ร้อยมือสร้างเมือง”ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.30 – 21.30 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี โดยต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนจากภาครัฐเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนโครงการต้องนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการและตัวแทนประชาชนเพื่อลงคะแนน โครงการที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นสุดยอด “ต้นแบบโครงการร้อยมือสร้างเมืองแห่งปี” สำหรับโครงการที่รับคัดเลือกให้ออกรายการ จะได้รับเงินอุดหนุนโครงการอีกจำนวนหนึ่งอีกด้วย และทางรัฐบาลไม่ได้จำกัดจำนวนของโครงการในแต่ละจังหวัด

อย่างไรก็ตามแต่ละโครงการจะได้รับวงเงินอุดหนุนโครงการละตั้งแต่ 500,000 – 2,000,000 บาท ทั้งนี้ผู้มิสิทธิ์เสนอโครงการต้องมีคุณสมบัติ คือเป็นหมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด หรือ กลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มชุมชน กลุ่มหมู่บ้านจัดสรรหรือกลุ่มอาคารชุดที่รวมตัวกันตั้งแต่ 100 หลังคาเรือนขึ้นไป หรือเสนอโดยกลุ่มประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมือง ตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองกำหนด จำนวน 50 หลังคาเรือนขึ้นไปผู้ที่สนใจ และสามารถเสนอโครงการภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 นี้ โดยเสนอโครงการได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-344589

ที่มา : ทีมข่าวสื่อสร้างสุขอุบล