พงษ์พัฒน์ ห่อดี

ช่างเทคนิคห้องส่ง

อายุ 25 ปี

 

 

 

พูดคุยกับคุณพงษ์พัฒน์

 

 

 

การศึกษา

จบมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก

ประวัติการทำงาน

ปี 2550 – เจ้าหน้าที่ตัดต่อ – ถ่ายวีดีโอ รายการเติมฝันวันสุข สวิชชิ่งรายการสงครามสังคมธรรมะการเมือง,วิปัสสนา,ข่าว,แค่เอื้อม,พุทธชีวศีล,วิถีอารยธรรม ที่ FMTV ทีวีผ่านดาวเทียม

ปี 2554 – เจ้าหน้าที่ตัดต่อ – ถ่ายภาพ สำนักงานสื่อสร้างสุข จังหวัดอุบลราชธานี

ปี 2554 – ผู้กำกับภาพ หนังเรื่องกอนกวย ส่วยไม่ลืมชาติ

ปี 2555 – เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค/ดูแลควบคุมห้องส่ง สำนักงานสื่อสร้างสุข จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติการฝึกอบรม

ปี 2550 – เป็นพี่ลี้ยงอบรม “ค่ายเยาวชนคนสร้างชาติ”

ปี 2552 – ผ่านการอบรม “จุดไฟใส่ฝัน สร้างสรรค์สารคดี” ของทีวีไทย

ปี 2553 – เป็นผู้ช่วยวิทยากรการอบรมสื่อไทย-ลาว

ปี 2554 – เป็นวิทยารกการอบรม Mj ผู้ประกาศรู้เท่าทันสื่อ

ปี 2555 – เป็นผู้ช่วยวิทยากรการอบรมผลิตสื่อให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ปี 2555 – เป็นวิทยารกการอบรม Nj ผู้ประกาศปอดสะอาด

 ตัวอย่างผลงานการประกวดได้รางวัล

ประกวดหนังสั้นได้รางวัลลองชนะเลิศอันดับที่1

– อนุบาลตอน78 http://www.youtube.com/watch?v=al7anFgLsnc

ประกวดMVเพลงได้รางวัลชนะเลิศ 2 เพลง

–          เพลงมาเถอะมา   http://www.youtube.com/watch?v=zVJhZvDNBPQ

–          เพลงอย่าดูถูกชาวนา  http://www.youtube.com/watch?v=8LaqNd8akLM&feature=related

ประกวดสารคดีได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1  สองเรื่อง

–          เรื่องครอบครัวเดียวกัน  http://www.youtube.com/watch?v=Ss8JRPvqwME

–          เรื่องพ่อ  http://www.youtube.com/watch?v=cbtFy6ufqww

 ติดต่อ

Tel : 085-4925058

E-mail :  pongfav@gmail.com