เทศบาลนครอุบลฯ จัดถนนคนเดิน ถนนราชบุตรและถนนเลียบแม่น้ำมูล

เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดกิจกรรมถนนคนเดิน เพื่อส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมสำหรับผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก แต่พื้นที่บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ไม่สามารถรองรับผู้จำหน่ายสินค้าได้เพียงพอ

เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้มีนโยบายจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ครั้งที่ 2  ณ บริเวณถนนราชบุตรและถนนเลียบแม่น้ำมูล ช่วงท่าน้ำตลาดใหญ่ถึงท่าวัดหลวง โดยก่อนการดำเนินการเทศบาลนครอุบลราชธานีได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจ ความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะในการจัดถนนคนเดิน กับผู้ประกอบการร้านค้าที่อาจได้รับผลกระทบ ซึ่งผลการสำรวจส่วนใหญ่เห็นด้วยในการจัดถนนคนเดินบนถนนราชบุตรและถนนเลียบ แม่น้ำมูล ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เมืองเก่ากลับมาคึกคักอีกครั้ง

เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ครั้งที่ 2 ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์  เวลา 16.00 – 22.00 น. ในระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2556 – 27 เมษายน 2557 รวมระยะเวลา 9 เดือน ณ บริเวณถนนราชบุตรและถนนเลียบแม่น้ำมูล โดยมีการออกรร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าทำมือ ของที่ระลึก สินค้าหลายหลายประเภท พร้อมการออกร้านจำหน่ายอาหารอร่อย     ถูกหลักอนามัย

เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมถนนคนเดินได้ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-246060-3 ต่อ129,139

ที่มาข่าว : Guideubon