ม.อุบลฯ จัดตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา นร.อีสานใต้แห่ร่วมคับคั่ง

อุบลราชธานี – นักเรียน 7 จังหวัดอีสานใต้นับหมื่นแห่ร่วมงานตลาดนัดการศึกษา เพื่อหาช่องทางเตรียมตัวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

วันนี้ (30 ก.ค.) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 17 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี และจากโรงเรียนทั่วไปในเขตอีสานใต้ 7 จังหวัด เข้าร่วมนับหมื่นคน

สำหรับการจัดตลาดนัดหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยภาครัฐ 21 สถาบัน และมหาวิทยาลัยภาคเอกชน 26 สถาบัน จัดบูทเผยแพร่หลักสูตรใช้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และจัดบรรยายสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนที่ต้องการเลือกแขนงวิชาเรียน ตลอดจนขั้นตอนวิธีการยื่นใบสมัครให้นักเรียนมีการเตรียมตัว โดยการจัดตลาดนัดหลักสูตรครั้งนี้มีไปถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

 

ที่มา ข่าว , ภาพ : ASTV