อุบลฯ เรียกกรรมการหมู่บ้านอบรมเพิ่มประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล

อุบลฯ เรียกกรรมการหมู่บ้านอบรมเพิ่มประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล

ที่ หอประชุมอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี นายอนิรุทธิ์ ด่านศิระวานิช นายอำเภอนาตาล ได้เรียกกรรมการหมู่บ้านทุกคนในทุกหมู่บ้าน ทั้ง 64 หมู่บ้าน จำนวน 960 คน ที่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านธรรมดาและหมู่บ้านอาสาพัฒนาตนเองหรือหมู่ บ้าน(อพป) เข้ารับการอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิคณะกรรมการหมู่บ้านในการขับเคลื่อน นโยบายของรัฐบาล ประจำปี 2556

เป็นการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้าง บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการหมู่บ้าน โดยมี ภาควิชาที่ทำการอบรมได้แก่ การเขียนแผนพัฒนาหมู่บ้าน กฎหมายใกล้ตัว การใช้ชีวิตอยู่อย่าพอเพียง การไกล่เกลี่ยคดีในหมู่บ้าน ตลอดจนการบิหารและการปกครองภายในชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง สามารถ รับและสนอบตอบต่อนโยบายของรัฐบาลได้ทุกโครงการ และบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เชิญคณะวิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม อย่างทั่วถึงกัน คาดว่า เมื่อทุกคนได้อบรมโครงการนี้ผ่านไปแล้ว โครงการต่างๆที่รัฐบาลทุ่มเทลงมาก็จะไม่เกิดปัญหา หรือมีก็คงจะเป็นส่วนน้อย

ที่ผ่านมา หลายโครงการเมื่อลงสู่หมูบ้านแล้ว มักจะเกิดปัญหาลายอย่าง เนื่องจาก คณะกรรมการผู้ดำเนินงานไม่มีความรู้ความเข้าใจ พบบ่อยครั้งมาก ก็จะเป็น โครงการ (SML) มักจะเกิดปัญหากันอยู่เป็นประจำ ดังนั้น เชื่อว่า เมื่อกรรมการหมู่บ้านได้รับความรู้จากโครงการนี้ไปแล้ว ก็จะสามารถดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อ ไป

ข่าว กฤษณะ วิลามาศ/จ.อุบลราชธานี

ที่มาข่าว , วิดีโอ : 77Nation

ภาพ : http://video.nationchannel.com/thump/11/2013/07/28/h5ci7b68hk98d9d9kAg6c.jpg