เบื้องหลังกินสบายใจปี2 เทป3 : แตงโมปลอดสารเคมี

รายการโทรทัศน์ “กินสบายใจ” ได้รับเกียรติจากผู้บริโภค ได้แก่ คุณธรรมนูญ สุวรรณวงศ์  คุณกมลธรรม ตรวจมรรคา คุณขวัญชัย ชูชื่น คุณพรรณี เสมอภาค และคุณดวงเดือน ใจตรง ร่วมลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์  เพื่อสะท้อนความมั่นคงทางอาหารในมิติต่างๆ ถ่ายทำในวันที่29 กรกฎาคม 2556 ณ  สวนคุณสำรอง เหมือนมาตย์ คุณสำลี บัวเงิน คุณถวัลย์ ธีระถัน และคุณโพธิชัย สิงห์ดง บ้านหนองมังตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีคุณศุกวสันต์ วงศ์ธนู และนางสาวศิริวรรณ วงศ์ทวี รับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการ

 โดยบันทึกเทปรายการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ. บ้านหนองมัง ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

 

We cannot display this gallery