เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : พะยูงสมบัติสุดท้าย ป่าไม้เมืองอุบล

สื่อสร้างสุขอุบลฯ บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น ร่วมทุกข์ร่วมสุข ตอน พะยูงสมบัติสุดท้าย ป่าไม้เมืองอุบล ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00น. ที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.3 อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

โดยมีผู้เข้าร่วม คือ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๙ อุบลราชธานี นายเลอพงษ์ สุวานิช นายอำเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี พ.ต.อ.วรัตถ์เอก สายแก้ว ผกก.สภ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี นายวัฒนะ สารรัตน์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.๒ (ดงคันไทร) นายศิรสิทธิ์ จรูญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ นอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.3 อ.โพธิ์ไทร และชาวบ้านในละแวกนั้นให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังด้วย

We cannot display this gallery