ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการ ปปจ.อุบลฯ 10 คน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้เข้ารอบการคัดสรรเป็นปปจ.อุบลฯ 10 ท่าน ให้ ส่วนกลางคัดเลือกเหลือ 5 ท่าน

ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการ ป.ป.จ 10 คน