คนอุบลแห่สมัคร ป.ป.จ.มากที่สุดในประเทศไทย

คนอุบลแห่สมัคร ป.ป.จ.มากที่สุดในประเทศไทย
การคัดเลือกผู้สมัคร ป.ป.จ.อุบลคึกคัก อุบลผู้สมัครมากที่สุด ด้านผู้สมัครแนะการคัดเลือกควรเปิดเผยมากกว่านี้
วันนี้ ( 18 ก.ค. 2556 ) ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปผู้สมัครเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.จ.) อุบลราชธานี ได้เข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาซึ่งเป็นวันที่สองของการแสดงวิสัยทัศน์ เนื่องจากมีผู้สมัครมาก ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก ผู้สมัครแต่ละคนต่างก็เตรียมข้อมูลและเอกสารเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ สำหรับเนื้อหาของการแสดงวิสัยทัศน์ประกอบด้วย ประวัติโดยสังเขปของผู้สมัคร ประสบการณ์หรือผลงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของ กรรมการ ปปช. และแนวคิดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวนคนละประมาณ 10 นาที เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้ทำการพิจารณากลั่นกรองคัดเหลือ 10 คน ในวันที่ 23 ก.ค.นี้โดยการลงคะแนนแบบลับที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุบลฯ และส่งไปให้กรรมการส่วนกลางเลือกให้เหลือ 5 คน และจะประกาศในทราบภายในวันที่ 20 ก.ย.นี้ เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ปปช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป
ทั้งนี้จำนวนผู้สมัครเป็น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.จ.) อุบลราชธานี มีผู้สมัครสนใจยื่นใบสมัครทั้งหมด 67 คน ซึ่งจำแนกเป็นข้าราชการบำนาญมากที่สุด โดยมาจากหลายสาขา เช่น ครู ตำรวจ ทหาร อัยการ ฝ่ายปกครอง พนักงานองค์กรอิสระ ทนายความ เกษตรกร และสื่อมวลชน แต่ได้ถอนตัวไป 1 คนคือ นายเจษฎางค์  กางกั้น ซึ่งถือว่ามากที่สุดจาก 32 จังหวัดที่มีการคัดเลือก ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี สงขลา นครปฐม กระบี่ จันทบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย ตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ เพชรบุรี แพร่ ยะลา ร้อยเอ็ด ลพบุรี ลำปาง ศรีสะเกษ สระแก้ว สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี และอุบลราชธานี  ส่วนอีก 44 จังหวัดที่เหลือจะเริ่มดำเนินการ 24 ก.ค. นี้
อย่างไรก็ตามผู้เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ได้สะท้อนความคิดเห็นว่า การแสดงวิสัยทัศน์นั้นน่าจะเป็นไปอย่างเปิดเผยเหมือนกับจังหวัดอื่นๆ เช่น ควรให้สื่อมวลชน หรือประชาชน เข้ารับฟังด้วย