เกษตรอุบลฯฟื้นโครงการประกวดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรตำบล

เกษตรอุบลฯฟื้นโครงการประกวดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรตำบล

เป็นการสร้างเสริมกำลังใจของเกษตรกรผู้ปฏิบัติรวมถึง จะได้ทราบปัญหาอย่างทันต่อเหตุ

นายก มล โสพัฒน์ ผู้ช่วยเกษตรจังหวัด กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี ฐานะหัวหน้าคณะประเมินผลการปะกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำ ตำบล ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ออกมาประเมิน ที่ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

โดยการประเมินครั้งนี้นับเป็นรอบที่ 2 แล้ว หลังจากที่ศูนย์แห่งนี้ได้ชนะผ่านการประกวดมาแล้ว เข้ามาสู่ 8 ทีมสุดท้าย ของโซนอุบลราชธานี ตอนเหนือ การประกวดในรอบนี้ จะคัดเอาเพียง 3 ทีมเท่านั้น เพื่อไปแข่งขันกันในระดับจังหวัด ซึ่งปีนี้นับว่าเป็นปีแรกที่ได้มีการประกวด หลังจากที่โครงการนี้ได้ทิ้งช่วงไปนานหลายปี พร้อมกันนี้ ได้มี นางทองใบ วิเชียร เกษตรอำเภอนาตาล กับนางสาวไพรวรรณ์ ขันธเวช เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบตำบลพะลาน นำสมาชิกเข้าร่วมประเมินกันอย่างสนอกสนใจ

นางทองใบ วิเชียร เกษตรอำเภอนาตาล กล่าวว่า ในศูนย์นี้ เราได้ชูภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นหลักในการประกวด อาทิ การทอผ้าจากฝ้าย การย้อมผ้าด้วยวัตถุดิบธรรมชาติ(ครามย้อมผ้า) ส่งเสริมการเลี้ยงไหมป่า (ซึ่งตัวหนอนจะไม่กินใบหม่อน แต่จะกินใบมันสำปะหลังแทน และก็เป็นวัตถุที่หาได้ง่าย เมื่อเป็นตัวดักแด้ส่งขาย กิโลกรัมละ 200 บาท กับการลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกใกล้บ้าน เป็นงานที่สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และคาดว่า ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งนี้คงจะจะมีโอกาสสูงเช่นกัน ที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายในระดับจังหวัด ต่อไป

ข่าว กฤษณะ วิลามาศ/จ.อุบลราชธานี

ที่มาข่าว , วิดีโอ : 77Nation

ภาพ : http://video.nationchannel.com/thump/11/2013/07/17/gah87AaBbbAb958k6i6fd.jpg