นศ.บริหารฯ ม.อุบลฯ ก้าวสู่นักกีฬาทีมชาติไทย พร้อมลงแข่งกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27

นศ.บริหารฯ ม.อุบลฯ ก้าวสู่นักกีฬาทีมชาติไทย พร้อมลงแข่งกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27

 นายดุสิต  ศรีสร้อย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นผู้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกให้ “นายขวัญชัย  ถานกระโทก” นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นนักกีฬาจักรยาน ประเภทเสือภูเขา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชาวไทยเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 11- 23 ธันวาคม 2556 ณ กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

นายดุสิต กล่าวต่อว่า ในเบื้องต้น ทางคณะฯ ได้ให้การสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้นายขวัญชัย ถานกระโทก ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้ออกเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สถานที่เก็บตัวนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย ใช้สถานที่ของอ่างการีสอร์ท อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ในเดือน กันยายน2556 นายขวัญชัย มีโปรแกรมการแข่งขันจักรยาน ที่ประเทศมาเลเซีย อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม นับว่าเป็นนักศึกษาตัวอย่างที่สามารถจนก้าวสู่นักกีฬาทีมชาติไทย จึงขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี และชาวไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทย กับการแข่งขันในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 11-23 ธันวาคม 2556 ณ กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์