เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : รัฐสภาใกล้บ้าน จุดปฎิบัติการประชาธิปไตย

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ร่วมทุกข์ร่วมสุข ประเด็น “รัฐสภาใกล้บ้าน จุดปฎิบัติการประชาธิปไตย” ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30 – 13.00น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น G ห้างสรรพสินค้า ซิตี้มอลล์ สุนีย์

ซึ่ง มีผู้เข้าร่วมเสวนา คือ นายถนอม ส่งเสริม สมาชิกวุฒิสภา จ.อุบลราชธานี นางสาวสิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์ หัวหน้าสำนักงานรัฐสภาอุบลราชธานี นายคำพอง เทพาคำ ตัวแทนภาคประชาชน มีผู้ร่วมรับฟัง คือ ชาวบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี พ่อค้า เครือข่ายภาคประชาชน และนศ.จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

[nggallery id=210]