เจ้าคณะ จ.อุบลราชธานี เซ็นคำสั่ง”พระเณรคำ”พ้นสังกัด

เจ้าคณะ จ.อุบลราชธานี เซ็นคำสั่ง”พระเณรคำ”พ้นสังกัด

พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายธรรมยุต เปิดเผยว่า ได้ลงนามหนังสือคำสั่งคณะสงฆ์วัดใต้ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ให้พระวิรพล ฉัตติโก หรือเณรคำ พ้นจากสังกัด หลังถูกกล่าวหาประพฤติไม่เหมาะสม ละเมิดธรรมวินัยเป็นอาจิณ เสพเมถุน ฟอกเงิน และเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่ไม่มาชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง นอกจากนี้ ยังส่งหนังสือคำสั่งให้พระสุนาถมุนี เจ้าคณะ อ.พิบูลมังสาหาร ในฐานะพระอุปัชฌาชย์ สั่งให้พ้นจากความเป็นศิษย์-อาจาย์ และยังสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสถานภาพที่พักสงฆ์ ที่เป็นสาขาของเณรคำ ว่าถือครองที่ดินถูกต้องหรือไม่

ภาพ , ข่าว :  ASTV