เสนอ สภา มรภ.อุบลราชธานี ถอดปริญญาบัตรสมีคำ

เสนอ สภา มรภ.อุบลราชธานี ถอดปริญญาบัตรสมีคำ อธิการบดีชี้เป็นบทเรียนต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนมอบในอนาคต…

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 56 นายประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) อุบลราชธานี กล่าวว่า ในวันที่ 26 ก.ค. นี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้นัดประชุม เพื่อพิจารณาถอดถอนปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ที่มอบให้นายวิรพล สุขผล หรืออดีตหลวงปู่เณรคำจากที่มอบให้เมื่อปี 2553 ซึ่งเป็นกรณีแรก และเมื่อเกิดเรื่องมหาวิทยาลัยก็หาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นน่าจะตัดสินถอนปริญญาได้ทันที และหลังจากนี้การจะมอบปริญญาให้กับใครต้องดูอย่างรอบคอบ.

ข่าว ภาพ : ไทยรัฐ