รองผู้ว่าฯอุบลฯเผยขนส่งฯอนุมัติเพิ่มเส้นทางเดินรถโดยสาร 3 สายเอื้อเซ็นทรัล

รายการผู้ว่าฯพบประชาชน 13 กรกฎาคม 2556 นายสุทธินันท์ บุญมี จัดรายการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

– งานแห่เทียน 10 กค.56 ผู้ว่าฯเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯรับพระราชทานเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน แล้วส่งมาที่จ.อุบลราชธานี  ประดิษฐานอยู่ที่ ศาลากลางหลังใหม่

17-23 กค.56 ถนนสายเทียน หน้าศาลาจตุรมุข ทุ่งสีเมือง นักเรียนเข้าร่วมวันละ 400 คน

– คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก อนุมัติเพิ่มระยะทางในการให้บริการรถโดยสาร 3 สาย

สายที่ 6 ค่ายสรรสิทธิ์-ประปา ขยายไปถึงห้างเซ็นทรัล

สายที่ 7 ศาลปู่เจ้าคำจันทร์-วันพุทธนิคมฯ เพิ่มเป็น ศาลปู่เจ้าคำจันทร์-เซ็นทรัล-วัดพุทธนิคมฯ

สายที่ 11 บ้านบุ่งกะแซว-ห้วยคุ้ม เปลี่ยนเป็น เซ็นทรัล-ห้วยคุ้ม

พิจารณาเรื่องเรียก TAXI  เรียกเงินค่าโดยสารเกินอัตรากำหนด จะจัดระเบียบการจอดรถให้ดี ต้อนรับงานแห่เทียน และ อาเซียน

– เร่งปราบปรามยาเสพติด

– แก้ปัญหา ผรท.

– ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะมอบศููนย์การเรียนรู้ประตูสู่อาเซียนที่ โรงเรียนห้วยหมากใต้ อ.โขงเจียม

– 15 กรกฎาคม 56  เตรียมความพร้อมการประชุม อุบลฯ-แขวงสาละวันครั้งที่ 8 ที่จ.อุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ

 

ภาพประกอบ   :   http://www.score2you.com/wp-content/uploads/2011/06/198.jpg