จ.อุบลราชธานี เปิดกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน กับเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี เปิดกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน กับเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี วันที่ 10-22 ก.ค.56

จ.อุบลราชธานี เปิดกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน กับเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี วันที่ 10-22 ก.ค.56
นายวิชุกร กุหลาบศรี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กิจกรรม “เยือนชุมชน คนทำเทียน” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปี เพื่อเป็นการส่งเสริมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลราชธานี นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ถึงเบื้องหลังของต้นเทียนที่สวยงาม ว่าต้องผ่านกระบวนการในการจัดทำอย่างยากเย็น และใช้เวลาเตรียมการนานนับเดือน ต้องใช้ช่างพื้นบ้าน แรงศรัทธา และความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ในปี 2556 มีชุมชนคุ้มวัดต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้งสิ้นรวม 8 วัด ได้แก่ วัดพระธาตุหนองบัว วัดไชยมงคล วัดศรีประดู่ วัดบูรพา วัดทุ่งศรีเมือง วัดมหาวนาราม วัดแจ้ง และวัดผาสุการาม
สำหรับการเปิดกิจกรรม เยือนชุมชน คนเทียน มีขึ้นในวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จะมีการนำนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชน เยี่ยมชมการทำเทียนเข้าพรรษา เริ่มต้นที่วัดพระธาตุหนองบัว และคุ้มวัดต่างๆ โดยรถแท็กซี่มิเตอร์ ที่เข้าร่วมโครงการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจอยากจะทราบรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 สอบถามได้ที่ สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-243770 , 045-250714

กรกช ภูมี/สวท.อุบลราชธานี/รายงาน