ผู้ประกาศรู้เท่าทันสื่อ

กิจกรรม ผู้ประกาศรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy Jockey (Mj) เป็นการใช้สื่อโทรทัศน์เป็นเครื่องมือ ในการจัดกระบวนการรู้เท่าทันสื่อ กับกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนวิชาผู้ประกาศและพิธีกร (Announer and Master of Ceremony) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

[nggallery id=18]