ภาพกิจกรรมกินสบายใจฉายสู่ชุมชน : สวนเห็ดตระการ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา14.00 – 15.00น. ที่สวนเห็ดตระการ บ้านขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ ทีมงานกินสบายใจกว่า10คน ลงพื้นที่สวนเห็ดตระการ สวนเห็ดอินทรีย์ ปลอดภัย ไร้สารพิษ เพื่อฉายรายการกินสบายใจเทปแรก ให้กับคุณศักชัย พลชัย เจ้าของสวนเห็ดฯ ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งคนในชุมชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับคนอุบลฯได้รับรู็ว่ายังมีคนทำเกษตรอินทรีย์ อยู่ และยังเป็นการขอบคุณผู้ผลิต ปลูกเพาะเห็ดไร้สารพิษให้เรากินกันทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดีไร้โรคภัย

 

[nggallery id=209]