ภาคประชาสังคมอุบลฯชูประเด็นท้องถิ่นรอบด้าน นำเสนอผ่านรายการ ‘ร่วมทุกข์ ร่วมสุข’

9 มกราคม 2555 ห้องปทุมวัน สุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี : สื่อสร้างสุขอุบลฯ จัดเวทีระดมประเด็นการ นำเสนอในรายการ “ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ” โดยมีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมระดมประเด็น

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยค้นหาประเด็นเรื่องราวต่างๆที่มีในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นำไปผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 20 ตอน โดยมีรูปแบบเวทีสาธารณะ ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในทุกประเด็นที่ต้องการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การร้องเรียน นโยบายสาธารณะ โดยทีมงานจะสรุปประเด็นนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามความคืบหน้ากรณีที่มีประเด็นปัญหาต่าง ๆ

ประเด็นที่เครือข่ายเสนอมามี 34 ประเด็น ดังนี้

 1. การขับขี่รถที่ไม่มีวินัยจราจรของคนอุบลฯ
 2. การโจรกรรมรถจักรยานยนต์
 3. ระบบการจัดการผังเมือง
 4. ระบบการจัดบริการขนส่งสาธารณะ (เช่น รถแท็กซี่,รถโดยสาร,รถเมล์)
 5. ปัญหาสังคม (ยาเสพติดและการขายบริการทางเพศ)
 6. ประชาชนกับสิทธิในการเลือกตั้ง
 7. การทุจริตการเลือกตั้ง
 8. ความรู้ความเข้าใจต่อองค์กรอิสระ กรณี สตง.
 9. การส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการทำงานร่วมกับองค์กรอิสระ / เด็กกับชุมชน
 10. ชุมชนต้นแบบพึ่งตนเองได้ ทำเกษตรอินทรีย์ ธนาคารชุมชน
 11. พลังเยาวชนจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ / ท้องถิ่น
 12. ปี 2012 วาระจังหวัดอุบลราชธานีเลิกบุหรี่ เลิกเหล้า
 13. ศาสนากับการพัฒนาสังคมส่วนรวม
 14. ฝ่าทางตันท้องก่อนวัยอันควร
 15. ปัญหาที่อยู่อาศัย – ที่ดิน (โครงการบ้านมั่นคง)
 16. ปัญหาภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม
 17. การรวมตัวเครือข่ายเพื่อเข้าถึงอำนาจระดับจังหวัด
 18. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้ามจับสัตว์น้ำทั่วประเทศละเมิดสิทธิชุมชน
 19. เครือข่ายชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง / การจัดการทรัพยากรจากข้อมูลงานวิจัยโดยชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 20. ปัญหาการใช้อิทธิพลเปิดบ่อนการพนันในอบต.
 21. บทเรียนจากหมู่บ้านที่มีการจัดการชุมชนอย่างล้มเหลว
 22. การค้าบริการในเขตชายแดน และการค้ามนุษย์ (แรงงานเด็ก-ผู้ใหญ่)
 23. การศึกษาทางเลือก ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา
 24. การติดราคาสินค้าที่ไม่เป็นจริง / สิทธิของผู้บริโภคที่ประชาชนควรรู้
 25. ปัญหาของชาวบ้านที่รัฐรับรู้แต่ไม่ได้รับการแก้ไข
 26. การอนุรักษ์ป่าชายแดน
 27. การบริโภคของคนในยุคปัจจุบัน
 28. กรณีประชาชนเสียที่ดินเพราะแผนที่ทางอากาศ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
 29. วิถีชีวิตคนปากมูนกับการท่องเที่ยวอุบลฯเมื่อระบบนิเวศน์เปลี่ยนแปลง
 30. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จะสร้างที่อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
 31. ทิศทางของวิทยุชุมชนในยุคปัจจุบัน
 32. การปราบคอรัปชั่นในระดับท้องถิ่น
 33. โรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดอุบลฯ (การประเมินสิทธิด้านสุขภาพของคนริมทาง )
 34. รวบรวมทุกประเด็นปัญหาเพื่อกำหนดอนาคตคนอุบลฯจะเป็นอย่างไร
ในการนำเสนอประเด็นเพิ่มเติมในที่ประชุม ที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ควรต้องนำเสนอผ่านสื่อ อย่างยิ่งตามที่เสนอคือ ประเด็นของการจัดการทรัพยากร และประเด็นของสิทธิผู้บริโภค

นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ นำเสนอประเด็นผ่านทางอินเตอร์เน็ต ดังนี้

 1. ปัญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 2. โฉนดชุมชน
 3. ชีวิตยายไฮ หลังเปิดเขื่อน
 4. น้ำท่วมเมืองอุบลที่แก้มลิง
 5. ปัญหาขยะ และทางออก เทศบาลเดชอุดม
 6. ปัญหาวัยรุ่นตีกัน ( กรณีนศ.ม.อุบล และการแก้ไขปัญหาที่อ.กุดข้าวปุ้น )
 7. ประชาธิปไตยในมุมมองชาวบ้าน
 8. การเลี้ยงปลาในกระชัง และการเอาเปรียบของ CP
 9. เด็กเร่ร่อน ขอทาน และช้าง

กองบรรณาธิการของรายการจะได้คัดเลือกช่วงแรกจำนวน 20 ประเด็น เพื่อผลิตรายการต่อไป ทั้งนี้หากมีประเด็นร้อนที่ต้องเร่งนำเสนอก็จะมีการพิจารณาเป็นการเร่งด่วน โดยกองบรรณาธิการจะมีการประชุมใหญ่เป็นประจำทุกสัปดาห์

รายการ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” จะเป็นเวทีสาธารณะให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน บันทึกรายการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี , วีเคเบิ้ล และ สถานีวิทยุ Cleanradio 92.5 MHz และทาง http://www.sangsook.net เริ่มออกอากาศครั้งแรกกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2555 นี้

We cannot display this gallery