ข้าราชการบำนาญแห่สมัคร ปปช.อุบล ตามด้วยครู,ข้าราชการ,นักธุรกิจ วอนประชาชนช่วยตรวจสอบ

รายชื่อผู้สมัครกรรมการ ป.ป.จ.อุบลราชธานี

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีประกาศรับสมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำ จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๕๖

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน   ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ รวม ๙ วัน ปรากฏว่ามีผู้ยื่นความประสงค์สมัครจำนวน ๖๗ ราย

หากท่านใดทราบข้อมูลว่า ผู้สมัครรายใดมีพฤติการณ์ที่เป็นบุคคลไม่ซื่อสัตย์สุจริต โปรดมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่ ผู้อำนวยการ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานีโดยตรง จะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับของทางราชการ

ปปช.อุบลราชธานี

อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 อบจ.อุบลราชธานี ถ.สุรศักดิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี, 34000   โทรศัพท์  045-242747-8 โทรสาร 045-242748