ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดพิธีครอบครู

เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาดนตรี ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี – นาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีพิธีบูชาบรมครูและครอบครูให้แก่คณาจารย์  ศิษย์เก่า นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนต่างๆ อาทิ ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช ร.ร.นารีนุกูล และ ร.ร.อนุบาลอุบลฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และผู้สนใจเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก