พิธีไหว้ครู ๒๕๕๖

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งมีคณาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนศิษย์เก่า นักเรียนชั้นบริบาล – ประถมศึกษา ปีที่ ๑ และตัวแทนนักศึกษา จาก ๑๔๓  หมู่เรียน สำหรับผลการประกวด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมีดังนี้  พานประเภทสวยงาม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,  พานประเภทสร้างสรรค์ สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ และประกวดเชียร์ คณะครุศาสตร์ ส่วนการประกวดน้องหล้าคำแพงในปีนี้เป็นของนายจักรพันธ์ ประสานสุข คณะครุศาสตร์ และนางสาวรัชนีย์ เคนลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีรางวัลประเภททีม ได้แก่ คณะครุศาสตร์ และขวัญใจน้องหล้า ซึ่งคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกคว้ารางวัลไปครอง