เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : บทบาทสตรี เพื่อชีวิตที่ดีของชุมชน

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ร่วมทุกข์ร่วมสุข ประเด็น “บทบาทสตรี เพื่อชีวิตที่ดีของชุมชน” ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 -15.00น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น G ห้างสรรพสินค้าซิตี้ มอลล์ สุนีย์

โดยมีผู้เข้าร่วมรายการ คือ ดร.เนตรดาว เถาถวิล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางวันเพ็ญ ศิริผลา คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.อุบลราชธานี นายฉลอง ประดับสุข พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางสุภานัน พันธ์ดก สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ นางลอม ไกลนาแก้ว สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ รวมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟัง เช่น สื่อมวลชน นักศึกษา และประชาชนที่รับประทานอาหารอยู่ภายในศูนย์อาหาร ห้างซิตี้มอลล์

 

We cannot display this gallery