รพ.สรรพสิทธิฯ เตือนระวังอุบัติเหตุจากบั้งไฟ พบยอดผู้ป่วยสูงเท่าตัวและบาดเจ็บรุนแรง

รพ.สรรพสิทธิฯ เตือนระวังอุบัติเหตุจากบั้งไฟ พบยอดผู้ป่วยสูงเท่าตัวและบาดเจ็บรุนแรง

ในช่วงประเพณีบุญบั้งไฟ พบยอดผู้ป่วยอุบัติเหตุจากบั้งไฟเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว  และมีอาการบาดเจ็บรุนแรง  สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความประมาท  กลุ่มผู้ชมเป็นกลุ่มที่โดนลูกหลงมากที่สุด

นางสาวนภดล  คำเติม  ผู้ช่วยหัวหน้างานห้องผู้ป่วยหนักบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก (Burn Unit) รพ.สรรพสิทธิประสงค์  กล่าวว่า   Burn Unit  จะมีผู้ป่วยจากเหตุไฟไหม้  น้ำร้อนลวกและไฟฟ้าซ็อตเข้ารับการรักษาตลอดทั้งปี  แต่ในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2556  มีผู้ป่วยอุบัติเหตุจากบั้งไฟเข้ามารักษามากเป็นพิเศษ  จำนวนสูงถึง  7 ราย  ซึ่งถือว่าสูงขึ้นเท่าตัวจากช่วงปกติและมียอดสูงกว่าจากสาเหตุอื่นๆ  และในผู้ป่วยแต่ละรายถือว่าบาดเจ็บอยู่ในระดับรุนแรง มีแผลไหม้ร้อยละ 40-80  ของพื้นที่ผิวร่างกาย  ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของผู้ชมหรือผู้ไปร่วมงานที่ไม่ทันระวังตัวทำให้โดนลูกหลงจากอุบัติเหตุ บางรายสูญเสียอวัยวะหรือกระทั่งเสียชีวิต  นอกจากนี้ยังมีการบาดเจ็บร่วม  เช่น  ตาบอด  แขนหัก  ขาหัก อวัยวะบอบช้ำจากแรงกระแทก  เป็นต้น  ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะพักรักษาตัวเป็นเวลานาน  ต้องอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด  ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมากเนื่องจากสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป    และเมื่อรักษาหายแล้วบางรายก็จะกลายเป็นคนพิการ 

สำหรับวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของผู้ป่วยกลุ่มนี้ อันดับแรกคือต้องระงับเหตุที่เกิดกับตัวผู้ป่วยและส่วนใหญ่จะเป็นสาเหตุจากความร้อนดังนั้นน้ำสะอาดจึงถือเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุด   ยกเว้นกรณีของไฟฟ้าซ็อต  หลังจากนั้นควรรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีโดยเร็วที่สุด เนื่องจากผิวหนังของผู้ป่วยถูกทำลาย ซึ่งเชื้อโรคจะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย   และไม่ควรนำสิ่งแปลกปลอมทาที่บริเวณแผลของผู้ป่วยโดยเด็ดขาด  เช่น  ยาสีฟัน  เกลือ น้ำปลา น้ำหมาก  เป็นต้น  เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคต่อการทำแผลให้ผู้ป่วยและยิ่งเพิ่มความทุกข์ทรมานจากการล้างแผลและเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ข่าว/ ภาพ : วิชิราภรณ์

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.sunpasit.go.th