สคร.7 เตือนหน้าฝนโรคฉี่หนูระบาดหนักขึ้น 3 เท่า กลุ่มเกษตรกรเสี่ยงสูง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 เตือนเกษตรกรระวังโรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซีส ระบาดช่วงฤดูทำนา ล่าสุดพบคนอีสานป่วยแล้ว 550 ราย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ลงแช่น้ำเป็นเวลานานแต่ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

นายแพทย์ศรายุธ   อุตตมางคพงค์   ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี เปิดเผยว่า  โรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซีส มักพบการแพร่ระบาดมากที่สุดในช่วงฤดูฝน เนื่องจากประชาชนเริ่มออกไปทำไร่ทำนา หรือเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร โค กระบือ ในพื้นที่ที่หนูอาจเข้าไปอาศัยอยู่  ซึ่งสัตว์เหล่านี้อาจมีการติดเชื้อจากปัสสาวะของหนู หากประชาชนสัมผัสกับเชื้อโดยตรง หรือ ทางอ้อมโดยคนไปสัมผัสกับน้ำและดินที่เปื้อนเชื้อจากปัสสาวะของสัตว์พาหะ โดยเชื้อจะไชเข้าทางผิวหนัง เยื่อบุที่มีรอยแผล ทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ ทั้งนี้ สำนักระบาดวิทยาทั่วประเทศ รายงานว่า ปีนี้ตั้งแต่ ม.ค.-5 มิ.ย. ทั่วประเทศพบป่วยทั้งหมด 963 ราย เสียชีวิต 7 ราย พบมากที่สุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 550 ราย มากที่สุดที่จังหวัดสุรินทร์ 79 ราย คาดว่าตั้งแต่ มิ.ย.เป็นต้นไปจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น 1-3 เท่าตัว เพราะประชาชนออกไปทำไร่ทำนา รวมทั้งหนูอาจหนีน้ำเข้ามาอยู่ตามบ้าน จึงเพิ่มโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรค จึงได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน เพื่อป้องกัน และลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต

นายแพทย์ศรายุธ   กล่าวอีกว่า หากผู้ป่วยที่มีอาการเริ่มด้วยมีไข้เฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะหลัง ต้นขาและน่อง ปวดศีรษะ ตาแดง คลื่นไส้ และปวดท้องให้รีบไปพบแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง เพราะโอกาสรักษาหายเป็นปกติมีสูงมาก แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ หรือหาซื้อยากินเอง จะทำให้เชื้อลุกลาม และไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเมื่อมีอาการหนักแล้ว เชื้อจะแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆอาจจะทำให้เสียชีวิตได้

อย่างไรก็ตามวิธีการป้องกันเบื้องต้นเกษตรกรควรสวมใส่รองเท้าบูทเมื่อลงแช่น้ำ และหลังเสร็จภารกิจหรือขึ้นจากน้ำให้รีบล้างมือ ล้างเท้าด้วยสบู่ให้สะอาด โดยเฉพาะผู้ที่บาดแผลตามร่างกาย เนื่องจากโรคเลปโตสไปโรซิส เกิดจากการสัมผัสปัสสาวะของสัตว์โดยตรง หรือติดโดยทางอ้อมจากแหล่งน้ำตามทุ่งนา และบริเวณที่มีน้ำขัง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรค ต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันเป็นพิเศษ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สายตรงได้ที่ สายด่วนควบคุมโรค 1422

 ข้อความสำคัญ  “สวมรองเท้าบูทเมื่อลงแช่น้ำ ขึ้นจากน้ำให้รีบล้างมือ ล้างเท้าด้วยสบู่ให้สะอาด     

กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้                                                                                                                           

ศุภวัจน์  ศรีสูงเนิน / ข่าว

ศิริวรรณ ชุมนุม  ตรวจ/อนุมัติ