เบื้องหลังการบันทึกเทปรายการ “พลังเด็กเปลี่ยนโลก” ตอน อุบลฯแร็พ

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีดำเนินงานด้านสื่อมัลติมีเดีย วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต การฝึกอบรมการผลิตสื่อให้แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนการดำเนินงานโครงการโดยใช้ชื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชนท้องถิ่น เผยแพร่ผ่านช่องsangsook channel วีเคเบิล และทีวีออนไลน์ www.sangsook.net และSocial TV ได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยใช้สื่อใน รูปแบบต่างๆ เช่น การลงพื้นที่ทำข่าว การบันทึกเทปเวทีเสวนา ซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมสู่สาธารณะแล้ว ยังเป็นเครื่องมือกระตุ้นและติดตามให้เกิดความร่วมมือการทำงานพัฒนาเด็กและ เยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อีกด้วย โดยปีนี้เริ่มต้นทำงานนำร่อง 6 พื้นที่ ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการ สื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนฯ
โดยพื้นที่สอง คือ ที่งานถนนเด็กเดิน ตอน อุบลฯแร็พ  ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน เวลา 18.00น. เป็นต้นไป บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี
[nggallery id=203]