ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลอุบลฯ ย้ำชัดไม่พบทุจริต พร้อมเลิกสัญญาจ้างโครงการ ซ.เสรี1

ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลอุบล ยืนยันไม่พบทุจริต เผยสิ้นสุดวันต่อสัญญาจ้าง 26 เม.ย.ผู้รับเหมาโดนปรับเกือบหมื่นบาทต่อวัน ย้ำพร้อมยกเลิกสัญญาหากไม่พร้อมก่อสร้างต่อ

จากกรณีปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนในซอยเสรี 1 จากโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกพร้อมปรับปรุงยกระดับฝาบ่อพักและทางระบายน้ำของเทศบาลตำบลอุบลนั้น  นายเมธาสิทธ์ ชุมมวล ผู้อำนวยการสำนักกองช่างเทศบาลตำบลอุบล เปิดเผยว่า จากการส่งงานงวดแรก พบว่าผู้รับเหมาทำงานไม่ครบตามที่ระบุในสัญญาจ้างโดยเฉพาะในส่วนของการเทคอนกรีต จึงส่งงานไม่ได้ และยังไม่มีการเบิกจ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้รับเหมาได้ขอขยายสัญญาจ้างออกไปอีก 60 วันคือวันที่ 26 เมษายน 2556 โดยอ้างเหตุผลคือบางช่วงเกิดปัญหาน้ำซึมระหว่างการก่อสร้าง อีกทั้งมีเสาไฟฟ้าและท่อประปากีดขวางอยู่ทำให้การก่อสร้างล่าช้า

ผอ.กองช่างยังระบุอีกว่าขณะนี้เทศบาลตำบลอุบลได้เร่งรัดให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้าง โดยได้ทำหนังสือสอบถามไปยังผู้รับเหมาว่ายังยืนยันที่จะก่อสร้างต่อไปอีกหรือไม่ หากไม่ดำเนินการเทศบาลจะต้องยกเลิกสัญญาจ้างและส่งหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ว่าผู้รับเหมาะเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ จะไม่สามารถประมูลงานได้อีก ซึ่งเหตุผลของการก่อสร้างล่าช้านั้น ตนเองเห็นว่า น่าจะเกิดจากประสบการณ์การทำงานของผู้รับเหมา ประกอบกับสภาพคล่องและการประสานงานกับเทศบาล ส่งผลให้การวางแผนการทำงานผิดพลาด ซึ่งทางเทศบาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และยืนยันได้ว่าไม่มีการทุจริตจากโครงการดังกล่าวอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวผู้รับเหมามีงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 3,970,300 บาท เริ่มการก่อสร้างตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.2555 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 ก.พ.56 โดยแบ่งการส่งงานออกเป็น 3 งวด แต่หลังจากงวดแรกผ่านไปพบว่าผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ เกิดปัญหาการระบายน้ำ ทำให้น้ำขังส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งชาวบ้านได้ร้องเรียนจนกระทั่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 อุบลราชธานี ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ เบื้องต้นได้ประสานไปยังเทศบาล ต.อุบล แจ้งให้ผู้รับเหมายุติการก่อสร้าง และแก้ไขให้ได้ตามมาตรฐาน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด ทำให้ผู้รับเหมาต้องโดนปรับวันละกว่า 9,800 บาท