ไข้เลือดออกระบาดหนักในอีสานใต้ เผย 5 เดือนแรกเพิ่ม 4 เท่าตัว

อุบลราชธานี – อีสานใต้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกช่วง 5 เดือนแรก 3,544 ราย เพิ่มขึ้น 4 เท่า ชี้เหตุแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่ม สภาพอากาศเอื้อยุงฟักตัวเร็ว ด้านหน่วยงานท้องถิ่นเร่งใช้มาตรการ 5 ป. 1 ข.กำจัดยุงลาย

วันนี้ (17 มิ.ย.) นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า จากสถิติสำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 3,544 ราย เสียชีวิต 9 ราย พบผู้ป่วยมากที่สุดที่ จ.ศรีสะเกษ 1,086 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วน จ.นครพนม 786 ราย เสียชีวิต 2 ราย จ.อุบลราชธานี 774 ราย เสียชีวิต 4 ราย จ.มุกดาหาร 333 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต จ.สกลนคร 206 ราย เสียชีวิต 1 ราย จ.อำนาจเจริญ 190 ราย เสียชีวิต 2 ราย และ จ.ยโสธร 169 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

โดยกลุ่มผู้ป่วยเป็นเด็กตั้งแต่วัย 6 เดือนจนถึงผู้สูงอายุ 60 ปี และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มจากปีที่แล้วเกือบ 4 เท่า เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มผู้ป่วยใน 4 สัปดาห์ย้อนหลัง พบว่า จ.มุกดาหาร จ.อำนาจเจริญ จ.ยโสธร และ จ.สกลนครมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

สาเหตุที่โรคไข้เลือดออกระบาดมากในปีนี้เพราะเป็นช่วงต้นฤดูฝน แต่กลับมีอากาศร้อนมากทำให้ยุงฟักตัวเร็วขึ้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานแบบบูรณาการโดยใช้มาตรการ 5 ป. 1 ข. กำจัดยุงลาย พร้อมขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ตามบ้านเรือน โดยคว่ำภาชนะที่ไม่ใช้งาน ขัดล้างภาชนะบรรจุน้ำ เปลี่ยนถ่ายน้ำเป็นประจำ ใส่ทรายอะเบตในแหล่งขังน้ำขนาดใหญ่เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค

ข่าว , ภาพ : ASTV