เบื้องหลังรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข : บ้านสุขใจ ด้วยไออุ่นรัก

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีบันทึกเทปรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ประเด็น “บ้านสุขใจ ด้วยไออุ่นรัก” ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 15.00 – 17.00น. ณ บ้านเพาะรัก ซ.ซยางกูร 42 (มอเตอร์ไบค์) ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ จิรไกรโกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นายชาญณรงค์ คมเฉียบ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ นางสมลักษณ์ แฝงพงษ์ ข้าราชการบำนาญ ตัวแทนครอบครัว นายศิลารักษ์ เขียวสนาม ผู้ประสานงานสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ประเทศไทย จ.อุบลฯ นายชาญชัย ปาทาน อิหม่าม มัสยิดกลางอุบลฯ นางสาวพัชรี แพงกัลยา นักศึกษาม.ราชภัฎอุบล ตัวแทนครอบครัวในฐานะลูกสาว

 

[nggallery id=202]