พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี ๒๕๕๖ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ