“ผอ.สคร.7 ลงพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ ขัดไข่โชว์ชาวบ้าน หวังลดไข้เลือดออก”

ผอ.สคร.7 ลงพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ ขัดไข่โชว์ชาวบ้าน หวังลดไข้เลือดออก”

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7  อุบลราชธานี  ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านแก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เนื่องในวัน “ไข้เลือดออกอาเซียน” (Asean dengne day) วันที่ 15 มิถุนายน 2556 โดยใช้หลัก 5 ป. 1 ข. พร้อมสาธิตวิธีการขัดไข่ลูกน้ำยุงลาย หลังพบผู้เสียชีวิตด้วยไข้เลือดออกในหมู่บ้านแล้ว 1 ราย

นายแพทย์ศรายุธ   อุตตมางคพงค์   ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี เปิดเผยว่า วันนี้ 14 มิ.ย. 56 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งกอก และหน่วยงานท้องถิ่นอำเภอศรีเมืองใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องในวัน “ไข้เลือดออกอาเซียน” (Asean dengne day) วันที่ 15 มิถุนายน 2556  โดยผนึกกำลังเยาวชน จากโรงเรียนบ้านแก้งกอก อสม. เจ้าคณะอำเภอ และพี่น้องประชาชนบ้านแก้งกอกเข้าร่วมกิจกรรม และได้มีมติร่วมกันในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นปัญหาระดับภูมิภาค ประกอบกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น  จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน 2556 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วย จำนวน 711 ราย ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเกือบ 2 เท่า และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย ในอำเภอศรีเมืองใหม่ มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 45 ราย พบผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย และผู้ป่วยอาการสงสัยอีก 252 ราย

นายแพทย์ศรายุธ  กล่าวว่า การรณรงค์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือน ชุมชน และสถานศึกษาทุกแห่งอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งการเลือกลงพื้นที่ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ นั้น เนื่องจากตำบลแก้งกอกพบผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยเป็นไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกัน จำนวน 14 คน ที่ผ่านมาทางพื้นที่ได้ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไปแล้วแต่ยังมีรายงานผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยป่วยเป็นไข้เลือดออก อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ซึ่งเป็นสัญญาณว่ายังมีแหล่งโรคอยู่ในชุมชน ประกอบกับเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่มเติมขึ้น ถ้าไม่กำจัดหรือกวาดล้างให้หมดไป จะเป็นต้นเหตุเสริมให้การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก กระจายไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการในครั้งนี้ มีกิจกรรมการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การขัดไข่ยุงลาย ทำลายตัวแก่ยุงลาย สร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน รณรงค์ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนตนเองและสถานที่สาธารณะในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน โดยใช้หลัก 5 ป. 1 ข. ซึ่งผู้มาร่วมกิจกรรมรณรงค์ ประกอบด้วย ประชาชนแกนนำสุขภาพครอบครัว อสม. สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พระภิกษุ เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขตำบล และประชาชนในพื้นที่

 ข้อความสำคัญ  “ 5 ป. 1 ข. เก็บให้เกลี้ยง  ไม่เลี้ยงยุงลาย     

กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้                                                                                                                           

ศุภวัจน์  ศรีสูงเนิน / ข่าว

ศิริวรรณ ชุมนุม  ตรวจ/อนุมัติ