ผู้ว่าฯอุบลฯแจงยิบขั้นตอนเปิดสอบ27อบต.ยันมท.1สั่งห้ามซื้อขายตำแหน่ง

รายการผู้ว่ารายการจังหวัดอุบลราชธานีพบประชาชน ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2556

ประเด็นเด่น

– 19 กค.56 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯเสด็จเปิดศาลปกครองอุบลราชธานี

– ของดีอ.น้ำยืน

– ยืนยันการอนุมัติเปิดสอบ 27 อบต. 37 สายงาน 211 ตำแหน่งของจังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งอย่างแน่นอน การเปิดสอบรัดกุมหลายขั้นตอน เริ่มจากกรรมการมีถึง 25 คน ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีเป็นผู้ออกข้อสอบ อาจารย์ก็มีทีมงานถึง 50 ท่าน ออกข้อสอบเกินเพื่อให้กรรมการเลือก ไม่มีใครสามารถรู้ข้อสอบทั้งหมดได้ ผู้ว่าฯก็ไม่รู้ อาจารย์ราชภัฏก็ไม่รู้  กพ.ไว้วางใจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นผู้เปิดสอบก็มั่นใจได้ว่ามีความโปร่งใสอย่างแน่นอน และทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กำชับไม่ให้มีการซื้อขายตำแหน่งอย่างเด็ดขาด จ.อุบลฯก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด หากใครพบเห็นว่ามีการทุจริตดังกล่าวให้โทรฯหาผู้ว่าฯโดยตรง 081 8471991 จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด  แนะหากสอบที่อบต.ใกล้ ๆ มีคนสมัครเยอะโอกาสสอบได้ก็น้อย อบต.ไกล ๆ คนสมัครน้อยมีโอกาสมากกว่า ก็แนะนำได้แค่นี้

– 17 มิย.เดินทางไปชี้แจงงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับกรรมธิการที่กรุงเทพฯ แล้วเดินทางไปลงนาม MOU ต่อต้านการค้ามนุษย์ที่สปป.ลาวถึง 18 มิย.56