รมช.สาธารณสุข ตรวจเยี่ยมสรรพสิทธิ์ฯ

รมช.สาธารณสุข ตรวจเยี่ยมสรรพสิทธิ์ฯ พร้อมโปรยยาหอมเพิ่มค่าตอบแทนให้พยาบาลและพร้อมดูแลบุคลากรทุกตำแหน่ง

วันนี้(26 มกราคม 2555) เวลา 12.00 น. นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในการปฏิบัติภารกิจ ณ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบนโยบายในการทำงานให้กับบุคลากรชาวสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมรับฟังปัญหาความแออัดพร้อมทั้งเริ่มเปิดระบบนัดออน์ไลน์ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และนพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์พร้อมคณะบุคลากรของโรงพยาบาลร่วมให้การต้อนรับ

นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึงนโยบาย 16 ข้อในการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุขที่ครอบคลุมขอบข่ายความรับผิดชอบและหน้าที่การทำงานของกระทรวงในทุกๆด้าน และได้ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมรับนโยบายเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับ โดยต่อข้อซักถามดังกล่าวได้สอดคล้องกับนโยบายการสร้างแรงจูงใจโดยการปรับค่าตอบแทนให้เหมาะสม และความก้าวหน้าในวิชาชีพที่เป็นธรรม พร้อมสร้างกลไกพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังได้ให้ความมั่นใจในนโยบายของรัฐบาลทุกข้อ ที่ได้ให้ไว้ก่อนการเลือกตั้ง ว่ารัฐบาลสามารถปฏิบัติได้ครบตามที่หาเสียงไว้อย่างแน่นอน

หลังจากเสร็จสิ้นการมอบนโยบายแล้วนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มเปิดใช้ระบบนัดออนไลน์ให้กับโรงพยาบาล พร้อมทั้งชมนิทรรศการที่นำเสนอเกี่ยวกับ “ความแออัด”ของโรงพยาบาลฯ และได้ไปมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์เป็นหน่วยงานต่อไป

[nggallery id=15]

ข่าว / วิชิราภรณ์ ภาพ/ศักดา
บรรณาธิการ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
ดูข่าวอื่น ๆ ได้ทาง http://www.sappasit.go.th/sappasit