จ.อุบลราชธานี เชิญประชาชนทั้ง 25 อำเภอ ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน กิจกรรมแรก ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ปี 2556

นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556 เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน จึงกำหนดให้มีการจัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและการสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อให้ชาวอุบลราชธานีได้เฉลิมฉลองและมีส่วนร่วมในการทำเทียนจำนำพรรษา สืบทอดพุทธศาสนา ในวัดแต่ละตำบล เริ่ม 22 มิถุนายน – 17 กรกฏาคม 2556

สำหรับวันที่ 22 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. มีการแถลงข่าว การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ภายใต้ชื่องาน “ย้อนตำนาน 112 ปี สืบฮีตวิถีชาวอุบล ยลพุทธศิลป์ถิ่นไทยดี“ พร้อมการแสดงแฟชั่นโชว์เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ รายการแจ๋ว จากช่อง 3 ณ บริเวณลานพระบรมรูปหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า จากนั้น ขบวนอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจะเคลื่อนไปตามอำเภอต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองและสมโภช โดยมีกำหนดการ ดังนี้
วันที่ 22 มิถุนายน เมืองอุบลราชธานี ส่วนวันที่ 23 มิถุนายน เขื่องใน , วันที่ 24 มิถุนายน ม่วงสามสิบ , วันที่ 25 มิถุนายน เหล่าเสือโก้ก , วันที่ 26 มิถุนายน ดอนมดแดง , วันที่ 27 มิถุนายน ตาลสุม , วันที่ 28 มิถุนายน ศรีเมืองใหม่ , วันที่ 29 มิถุนายน ตระการพืชผล , วันที่ 30 มิถุนายน กุดขาวปุ้น , วันที่ 1 กรกฎาคม เขมราฐ , วันที่ 2 กรกฎาคม นาตาล , วันที่ 3 กรกฎาคม โพธิ์ไทร , วันที่ 4 กรกฎาคม โขงเจียม , วันที่ 5 กรกฎาคม สิรินธร , วันที่ 6 กรกฎาคม บุณฑริก , วันที่ 7 กรกฎาคม นาจะหลวย , วันที่ 8 กรกฎาคม น้ำยืน , วันที่ 9 กรกฎาคม น้ำขุ่น , วันที่ 10 กรกฎาคม ทุ่งศรีอุดม , วันที่ 11 กรกฎาคม เดชอุดม , วันที่ 12 กรกฎาคม นาเยีย , วันที่ 13 กรกฎาคม พิบูลมังสาหาร , วันที่ 14 กรกฎาคม สว่างวีระวงศ์ , วันที่ 15 กรกฎาคม สำโรง , วันที่ 16 กรกฎาคม วารินชำราบ และ วันที่ 17 กรกฎาคม เมืองอุบลราชธานี ทั้งนี้แต่ละอำเภอจะจัดกิจกรรมที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.09 น. เป็นต้นไป

ข่าว , ภาพ :  กรกช ภูมี สวท.อุบลฯ สปข. 2