เทศบาลนครอุบลฯจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2556 อย่างยิ่งใหญ่ เพิ่มกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

เทศบาลนครอุบลฯจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2556 อย่างยิ่งใหญ่ เพิ่มกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ชื่องาน “สืบฮีตวิถีชาวอุบลฯ

ยลพุทธศิลป์ถิ่นไทยดี” ในระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2556 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมน่าสนใจต่างๆมากมาย อาทิ กิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน สัมผัส 25 วิถีชาวอุบล   วันที่ 21 กรกฎาคม 2556 ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน  วันที่ 22 กรกฎาคม 2556 พิธีมหาเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา  ในวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2556  ร่วมย้อนตำนาน 112 การแสดงชุดสุนทราพาเพลิน การแสดงจำอวดหน้าม่าน ชมการแสดงแสง สี แสง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน งานพาแลงประกวดนางงามเทียนพรรษา และในเช้าวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ชมพิธีเปิดขบวนแห่เทียนพรรษาที่วิจิตรสวยงามตระการตา

สำหรับเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้  กิจกรรมถนนสายเทียน  ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลหลักเมือง ในระหว่าง   วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2556  ซึ่งมีการนำเสนอ 3 วิถี คือ วิถีธรรม นิทรรศการพุทธประวัติ  ไหว้ดีพระดีศรีอุบล   วิถีชาวบ้าน สาธิตการทำผ้าพื้นเมือง การตำหูกสาวไหม การทำเครื่องจักสาน ปั้นดินเผา สาธิตการทำฆ้อง การทำเครื่องทองเหลือง  วิถีเทียน ชมการจัดต้นดอกผึ้ง การแกะสลักเทียน ซุ้มเทียนหอม  กิจกรรมวิจิตรอลังการงามล้ำเทียนพรรษา(กิจกรรมรวมเทียน)  กิจกรรมสว่างไสว ฮุ่งเฮืองเมืองธรรมด้วยการรณรงค์จัดทำฮางเทียน จุดเทียนหน้าบ้าน ห้างร้าน หน่วยงานราชการ นอกจากนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับผิดชอบการจัดตกแต่งเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีด้วยกิจกรรม“เอ้เมือง เรืองโรจน์” ตกแต่งเมืองด้วยธง ตุง ต้นไม้ ดอกไม้ ไฟฟ้า แสงสว่างให้สวยงาม พร้อมดูแลเรื่องความสะอาดของเมือง

เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตามวันเวลาดังกล่าวหรือติดตามตารางการจัดงานที่ได้ เว็บไซด์เทศบาลนครอุบลราชธานี  www.cityub.go.th

 นางสาวขนิษฐวดี ภูธรโยธิน/ข่าว

คณะกรรมการกรองข้อมูลข่าวสาร/กรองข่าว

นางภัททิยาภรณ์  ใครบุตร/รับรอง

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์