มอบประตู(ใจ) ครอบครัวข่าว 3

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบประตูใจจากครอบครัวข่าว 3 ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,505 ครัวเรือน โดยได้รับบานประตู ครัวเรือนละ 2 บาน พร้อมลูกบิดและบานพับ ณ บริเวณชั้นล่างอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี