ฟรีดอมโซน จัดเสวนา “ว่าด้วยเรื่องเมืองเชิงสัญลักษณ์” โดย คุณสมบัติ บุญงามอนงค์(บก.ลายจุด) วันเสาร์15 มิย. 2556 เวลา14.00น.เป็นต้นไป ที่ม.อุบลฯ

ฟรีดอมโซน ศูนย์ดำเนินโครงการส่งเสริมบรรยากาศแบบประชาธิปไตย จังหวัดอุบลราชธานี มีกำหนดจัดเสวนาทั่วไป เรื่อง “ว่าด้วยเรื่องเมืองเชิงสัญลักษณ์” โดย คุณสมบัติ บุญงามอนงค์(บก.ลายจุด) ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 เวลา14.00 – 16.00น. ณ ฟรีดอมโซน ข้างห้องสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยจากหัวข้อเสวนาและผู้ร่วมเสวนาแล้ว ทางผู้จัดพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู็ที่สนใจติดตามประเด็นทางการเมืองและประชาธิปไตย และผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้ามาร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 045-353147