ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิ.ย.56 ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฎอุบลฯ ตั้งแต่ 08.00-16.00 น.

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก  14 มิ.ย.56  ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฎอุบลฯ ตั้งแต่ 08.00-16.00 น.
“มอบโลหิต เป็นของขวัญ ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”