เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : นาเปื้อนพิษ วิกฤติข้าวไทย

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีบันทึกเทปรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ประเด็น นาเปื้อนพิษ วิกฤติข้าวไทย ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 -13.00น. ชั้น g ซิตี้มอลล์ สุนีย์ ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา คือ ท่านวิษณุ สุภศร ผช.กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ น.ส.พรรณี เสมอภาค โครงการส่งเสริมศักยภาพเกษตรอินทรีย์ ม.อุบล นายทองอิน คำแพง ตัวแทนเกษตรจากอ.สว่างวีระวงศ์ และนายปิยะทัศน์ ทัศนิยม ตัวแทนเกษตรจากอ.สำโรง ดำเนินรายการโดยคุณกมล หอมกลิ่น และคุณสุชัย เจริญมุขยนันท

 

We cannot display this gallery