สื่อสร้างสุขประชุมทีมข้อมูลวิชาการ วางแผนการทำงาน กินสบายใจปีที่2

สื่อสร้างสุขอุบลฯ ประชุมเพื่อวางแผนการทำงาน ทีมงานข้อมูลโครงการสื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหาร (กินสบายใจ 2 ) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

โดยได้ข้อสรุป ให้ทางสื่อสร้างสุข ลงพื้นที่หมู่บ้านที่ใช้สารเคมี แล้วถ่ายทำวีทีอาร์ จากผู้มีผลกระทบจากสารเคมีเหล่านั้น เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ สสจ. จะได้นำไปเปิดให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. , สสอ. และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงภัยของสารเคมี

[nggallery id=199]