เชิญคนอุบลฯร่วมบันทึกเทปรายการ”นาเปื้อนพิษ วิกฤติข้าวไทย” ศุกร์ที่7 มิ.ย.นี้ ชั้น g สุนีย์ ทาวเวอร์

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีและแสดงความคิดเห็นในการบันทึกเทปรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ประเด็น “นาเปื้อนพิษ วิกฤติข้าวไทย” ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556  เวลา 11.00 – 13.00น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้นG ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ สุนีทาวน์เวอร์ จ.อุบลราชธานี

สื่อ สร้างสุขอุบลราชธานีดำเนินงานโครงการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีเพื่อโครงการ สะพาน ภายใต้การสนับสนุนของ USAID มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน และพลเมืองในกระบวนการทางการเมืองและนโยบายสาธารณะรวมทั้งส่งเสริมการเรียน รู้ข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น ดำเนินงานในรูปแบบรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” โดยการบันทึกเทปจำนวน 35 เทป เพื่อออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี, วีเคเบิ้ลทีวี, สถานีวิทยุ CleanradioFM 92.5 MHz และ เวปไซต์ http://www.sangsook.net

โดยประเด็น “นาเปื้อนพิษ วิกฤติข้าวไทย” เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนต้องการให้นำเสนอผ่านรายการ เพื่อนำเสนอสถานการณ์การทำนาในปัจจุบันมักใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่าปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและผู้ผลิตเอง และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง

จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรายการในวันและเวลาข้างต้น

กำหนดการเทป 16