ชาวนาญี่ปุ่นสะท้อนผลเสียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สู่ชาวนาไทย

กลุ่มเครือข่ายคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อุบลราชธานี จัดเวทีเสวนาสะท้อนปัญหาชาวนาญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ใช้เป็นบทเรียนแก่ชาวนาไทยที่ต้องเผชิญปัญหาในอนาคต หากมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย มีผู้สนใจรับฟังจนล้นห้องประชุม ขณะเดียวกันกลุ่มชาวนายังชูป้ายคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 112 ด้วย

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ม.ค. ที่ผ่านมา ที่ห้องบัวทิพย์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชาวบ้านอำเภอสิรินธร และชาวบ้านจากกลุ่มเครือข่ายคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัดอุบลราชธานี จัดเสวนาจากชาวนาญี่ปุ่นถึงชาวนาไทยกับภัยพิบัติจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โดยเชิญ นายชิมเป มูระกามิ ชาวนาญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เมืองฟูกูชิมะเมื่อเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมามาเล่าประสบการณ์ให้ฟัง โดยมีคนเข้ารับฟังล้นห้องประชุมกว่า 100 คน

นายชิมเป เล่าว่า ประกอบอาชีพปลูกพืชผลเกษตรอินทรีย์ส่งไปยังเมืองต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อเกิดเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด ต้องอพยพหนีภัยจากนิวเคลียร์ไปอยู่ในเมืองอื่นที่อยู่ห่างไปกว่า 700 กิโลเมตร ส่วนพืชผลก็ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ เพราะผลผลิตมีสารกัมมันตรังสีเจือปน จึงเห็นถึงพิษภัยของการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และต้องการนำประสบการณ์มาเล่าให้ชาวนาไทยได้รับทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นครั้งนี้

ขณะที่ น.ส.สดใส สร่างโศก แกนนำเครือข่ายคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กล่าวว่า ปัจจุบันยังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มสนับสนุนก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ได้รับการจัดตั้งจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยคนกลุ่มนี้เป็นผู้นำท้องถิ่นที่มีแนวความคิดสนับสนุนอยู่เดิม พร้อมมีการปล่อยข่าวหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใน อ.สิรินธร เจ้าของที่ดินแต่ละแปลงที่ถูกเวนคืนจะได้รับเงินรายละไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท

กระบวนการเหล่านี้ ทำเพื่อลดกระแสการต่อต้านจากประชาชนใน อ.สิรินธร อย่างไรก็ตามขณะนี้กระแสไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่มีมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากชาวบ้านตื่นตัวจากข่าวเกี่ยวกับผลกระทบจากการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เมืองฟูกูชิมะเมื่อเดือนมีนาคมปีก่อน

สำหรับ จ.อุบลราชธานี ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ของประเทศไทย ที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคต ขณะเดียวกันการเข้ารับฟังข้อมูลในครั้งนี้ กลุ่มคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ยังได้ถือป้ายต่อต้านไม่เห็นด้วยกับการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 112 ด้วย

ข้อมูล , ภาพ :  ASTV ผู้จัดการ