สื่อสร้างสุขร่วมบันทึกเทปงาน”ฮ่วมเฮ็ด ฮ่วมส่าง อนาคตเมืองอุบล” 5 มิ.ย. 56

สื่อสร้างสุขร่วมบันทึกเทปงาน “ฮ่วมเฮ็ด ฮ่วมส่าง อนาคตเมืองอุบล” ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จ.อุบลฯ ปี 2565 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา09.00 – 15.00น. ที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

 

[nggallery id=198]