ชาวบ้านแห่ร้อง นอภ.หากรรมการบริหารเงินเอสเอ็มแอลมีเลศนัย

ชาวบ้านแห่ร้อง นอภ.หากรรมการบริหารเงินเอสเอ็มแอลมีเลศนัย

วัสดุซื้อมากรรมการแต่งตั้งไม่ได้ตรวจรับ พร้อมจัดซื้อไม่ครบตามโครงการที่นำเสนอ

กลุ่ม ชุมชนวัดกลาง หมู่ 7 ในเขตเทศบาลตำบลเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี นำโดยนางแก้วตา แรกเรียง อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่103 หมู่ 7 จำนวน 10 คน ได้เข้าร้องเรียนต่อนายปัญญา เฉวตธรรม ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอเขมราฐ พร้อมยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับชุมชนวัดกลาง คือ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน เอสเอ็มแอล 500,000บาท มีคณะกรรมการรับผิดชอบ 15 คน

ข่าว กฤษณะ วิลามาศ/จ.อุบลราชธานี

ข่าว , วิดีโอ : 77Nation

ภาพ : http://video.nationchannel.com/thump/11/2013/06/05/6e6bjf9ahd96i9dhA978B.jpg