บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “พลังเด็กเปลี่ยนโลก” ครั้งที่1

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีดำเนินงานด้านสื่อมัลติมีเดีย วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต การฝึกอบรมการผลิตสื่อให้แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนการดำเนินงานโครงการโดยใช้ชื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น เผยแพร่ผ่านช่องsangsook channel วีเคเบิล และทีวีออนไลน์ www.sangsook.net และSocial TV ได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น การลงพื้นที่ทำข่าว การบันทึกเทปเวทีเสวนา ซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมสู่สาธารณะแล้ว ยังเป็นเครื่องมือกระตุ้นและติดตามให้เกิดความร่วมมือการทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อีกด้วย โดยปีนี้เริ่มต้นทำงานนำร่อง 6 พื้นที่ ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการ สื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนฯ
โดยพื้นที่แรก คือ เทศบาลตำบลขามใหญ่ จ.อุบลราชธานี สื่อสร้างสุขบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “เสียงเด็กคิดสะท้อนสังคม” ตอน ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 – 12.00น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลขามใหญ่
[nggallery id=197]