หมอ 9 รพ.อีสานล่างประท้วงค้านเบี้ยเลี้ยง P4P พร้อมบุกบ้าน “ยิ่งลักษณ์” ขอเปลี่ยน รมว.สธ. (ชมคลิป)

อุบลราชธานี – กลุ่มหมอชนบท 9 โรงพยาบาลอีสานตอนล่างรวมตัวประท้วงไม่เอาระบบจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน P4P ยันต้องใช้ระบบเหมาจ่ายแบบเดิมกับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน ชี้หากไม่ฟังพร้อมบุกบ้าน “ยิ่งลักษณ์” ยื่นหนังสือปลดรัฐมนตรีสาธารณสุขในวันที่ 6 มิ.ย.นี้

วันนี้ (27 พ.ค.) ที่หน้าโรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนอำเภอกระสัง จ.บุรีรัมย์ และตัวแทนกลุ่มแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 9 จังหวัดอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย จ.ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร และ จ.อุบลราชธานี ประมาณ 100 คน ชุมนุมถือป้ายเขียนข้อความคัดค้านไม่เอาระบบจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ P4P ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน แทนระบบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ซึ่งใช้จูงใจแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรให้ทำงานอยู่ตามโรงพยาบาลชนบทห่างไกล ทุรกันดาร โดยประกาศฉบับใหม่นี้ เป็นการทำลายระบบโรงพยาบาลชุมชนให้อ่อนแอลง

นายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนอำเภอกระสัง จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า การรวมตัวประท้วงวันนี้เพราะเป็นวันที่นายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดประทรวงสาธารณสุข ชี้แจงการนำนโยบายระบบจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ P4P มาชี้แจงต่อบุคลากรทางการแพทย์ใน 9 จังหวัดอีสานตอนล่าง แต่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้มีความเห็นคัดค้านร่วมแสดงความเห็น

ตัวแทนแพทย์ พยาบาล บุคลากรใน 9 จังหวัดอีสานตอนล่างที่ไม่เห็นด้วยจึงมารวมตัวเรียกร้อง และยื่นข้อเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติ คือ

1. เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน 9 จังหวัดอีสานตอนล่างมีมติไม่เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงฝ่ายเดียวของตัวแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพราะจะมีการนำไปแอบอ้างว่าเห็นด้วยกับนโยบายจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานหรือ P4P

2. เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน 9 จังหวัดอีสานตอนล่างสนับสนุนจุดยืนของชมรมแพทย์ชนบทต่อกรณีนโยบาย P4P โดยเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขใช้ระบบหนึ่งกระทรวงสองระบบคือโรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วไป ใช้นโยบายจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ P4P ส่วนโรงพยาบาลชุมชนกลับไปใช้ระบบเหมาจ่ายเบี้ยเลี้ยงแบบเดิม พร้อมเพิ่มให้บุคลากรด้านเภสัชกรรม และวิชาชีพสาธารณสุขอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วย

หากกระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ ยังเดินหน้าใช้นโยบายจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ P4P กลุ่มโรงพยาบาลชุมชน 9 จังหวัดอีสานตอนล่างจะยกระดับการอารยะขัดขืนให้เข้มข้นยิ่งขึ้น และในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ทางกลุ่มจะร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศเดินทางไปยื่นอุทธรณ์ ให้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่บ้านพักของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

สำหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนที่จังหวัดอุบลราชธานี มีการเคลื่อนไหวขึ้นป้ายคัดค้านประกาศใช้นโยบายจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ P4P เพราะให้ประโยชน์แก่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีคนไข้มาก ส่วนโรงพยาบาลชุมชนที่ตั้งอยู่ตามชนบทมีประชากรน้อยถูกตัดงบประมาณ แต่การมีโรงพยาบาลชุมชนเพราะรัฐต้องการให้ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามชนบทเข้าถึง การรักษาจากแพทย์ได้โดยตรงไม่ต้องเหมารถเข้ามาขอรับการรักษาในตัวจังหวัด เหมือนในอดีต และช่วยระบายความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่

การลดเบี้ยเลี้ยงคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรตามโรงพยาบาลชุมชน จึงทำให้บุคลากรทางการแพทย์สนใจมาอยู่ตามโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในตัว จังหวัด หรือไปอยู่ตามโรงพยาบาลเอกชนที่ให้รายได้มากกว่าแทน เท่ากับเป็นการทำลายระบบโครงสร้างด้านสาธารณสุขที่ประชาชนในชนบทควรได้รับ

ข่าว , ภาพ , วิดีโอ : ASTV

 

คลิกเพื่อชมคลิป: