เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : ปปช.สู่ปปจ.ล้างเมืองไทยให้ใสสะอาด

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข” โดยการสนับสนุนของโครงการสะพานสร้างเสริมประชาธิปไตย องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาUSAID เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชนและพลเมืองในกระบวนการทางการ เมือง นโยบายสาธารณะ  ส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสารในท้องถิ่น  โดยการจัดเวทีเสวนาและบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ จำนวน 35 เทป  ตัดต่อออกอากาศทาง ช่อง sangsook channel,ช่อง Next step,ช่องข่าวท้องถิ่น โสภณเคเบิ้ลทีวี/วีเคเบิ้ลทีวี/ราชธานีเคเบิ้ลทีวี,สถานีวิทยุ Cleanradio FM 92.5 MHz,สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันอุบลราชธานี FM 102.75 MHz และเว็ปไซต์ www.sangsook.net  โดยประเด็นของรายการมาจากมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม  และเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เสนอประเด็นจากประชาชนทั่วไปผ่านโทรศัพท์หมายเลข 087-378695

สำหรับประเด็นปปช.สู่ปปจ.ล้างเมืองไทยให้ใสสะอาด” ถูกนำเสนอโดยเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผ่านรายการ เพื่อให้ข้อมูลบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดย บันทึกเทปรายการ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 – 13.00น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น G ห้างสรรพสินค้า ซิตี้มอลล์ สุนีย์

 

[nggallery id=195]