เครือข่ายเกษตรอินทรีย์เมืองอุบลจับมือสื่อสร้างสุขใช้สื่อเป็นเครื่องมือก้าวสู่เมืองเกษตรอินทรีย์

อุบลราชธานีกลุ่มเกษตรอินทรีย์จ.อุบลฯ ชี้ควรเร่งรณรงค์งดใช้ยาฆ่าแมลงในนาข้าวและสวนผัก ชูให้เกษตรกรเลี้ยงไส้เดือนในสวน เป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมราคาไม่แพง ด้านสสจ.อุบลฯ หนุนการทำตลาดโดยให้สื่อมีส่วนร่วมเผยแพร่ เปลี่ยนวิธีคิดหากจะทำผักปลอดสารให้เป็นรูปธรรม เผยเทศกาลกินสบายใจจะมีขึ้นกลางเดือนกุมภาพันธ์ 57นี้

วันนี้(22 พค.56) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม1 ชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สื่อสร้างสุขจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) จับมือกับสำนักงานสาธารณสุขจ.อุบลราชธานี (สสจ.) และภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เมืองอุบลฯ ประชุมวางแผนโครงการสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหารจ.อุบลฯ (กินสบายใจ)   ปีที่2 เพื่อรณรงค์ให้คนหันมาผลิตและรับประทานอาหารปลอดสารและไร้สารพิษมากยิ่งขึ้น 

เปิดประเด็นด้วยการเล่าความเป็นมา และชมวิดีทัศน์ผลงานการทำงาน 1 ปี และวางแผนการทำงานร่วมกัน นางสาวกาญจนา มหาพล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.อุบลฯ กล่าวว่าหากอยากให้เทศกาลกินสบายใจปีที่2 ประสบความสำเร็จกว่าเดิม ควรทำยุทธศาสตร์การทำงานให้ชัด ทำได้จริง เพราะเรื่องอาหารปลอดภัยเกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน 

ด้านนายพิทยา อ่อนแสง โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน ชี้แจงคำว่าตลาดสดสีเขียวกับตลาดสดนั้น มีความต่างกันมาก ตลาดสดสีเขียวเป็นตลาดเชิงรณรงค์สินค้าปลอดสารในพื้นที่กว่าตลาดสดธรรมดา ชี้หากผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารที่หลากหลายก็เท่ากับการปกป้องทรัพยากรอาหารร่วมกัน  เน้นย้ำอยากให้มีตลาดเกษตรอินทรีย์ที่มีความหลากหลายทางผลผลิต พืชผัก ที่ปลอดสาร และทุกภาคีเครือข่ายนำมาจำหน่ายร่วมกัน

ด้านนายปิยะทัศน์ ทัศนิยม เกษตรอินทรีย์จ.อุบลฯ เปิดประเด็นคำถามว่าควรทำอย่างไรให้คนภายนอก และคนอุบลฯรู้จักเทศกาลกินสบายใจมากขึ้น และหันมาใส่ใจการบริโภคอาหารที่ปลอดสารมากขึ้น ชี้ไส้เดือนเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่ดีที่สุด เพราะไส้เดือนขยายพันธุ์เอง มีนิสัยกินเก่ง ขับถ่ายเก่ง และสืบพันธ์ุเก่ง 

นอกจากนั้นภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จ.อุบลฯ ยังเสนอให้ร่วมมือกับเทศบาลนครอุบลราชธานีเปิดตลาดปลอดสารพิษควบคู่ไปกับงานถนนคนเดิน ที่ทุ่งศรีเมืองอุบลฯ ซึ่งจะมีทุกวันศุกร์-เสาร์ ผู้คนมาเดินเป็นจำนวนมาก คาดว่าการจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษจะขายดีแน่นอน 

ทางด้านนส.ซึ้งบุญ บูรณะกิติ ราชธานีอโศก กล่าวว่าอยากเห็นตลาดที่มีการจำหน่ายผลผลิตที่ปลอดสารพิษและราคาถูก ถือว่าเป็นการให้บุญกับผู้บริโภค และใช้เวทีนี้เป็นการรวมตัวเกษตรอินทรีย์ทั่วทั้งจ.อุบลฯ เพื่อสร้างเครือข่ายและการทำงานร่วมกัน

ช่วงท้ายของการประชุมในวันนี้ ได้ข้อสรุปว่ามีการผลิตรายการโทรทัศน์ชื่อว่ากินสบายใจต่อจากปีแรก โดยจะเป็นเวทีการพบปะของผู้บริโภคกับผู้ผลิตและจูงใจให้เกษตรกรหันมาผลิตไร้สารมากขึ้น มีเกษตรกรอินทรีย์ให้ความสนใจเสนอชื่อเพื่อลงบันทึกเทปรายการกว่า 14 พื้นที่ โดยจะคัดเลือกให้เหลือ10 พื้นที่ เพื่อลงพื้นที่ถ่ายทำ , การร่วมกับมูลนิธิประชาสังคมอุบลฯและเครือข่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลฯ , ตั้งคณะทำงานข้อมูลรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจวิจัยของเครือข่ายต่าง ๆ , ร่วมกับโครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืนในการผลักดันให้เกิดตลาดสีเขียว ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ,  ร่วมรรรงค์ผ่านสื่อกับภาคีเครือข่ายในประเด็นต่าง ๆ , เปิดเวทีให้ชาวไร่ชาวนามาร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ 

การจัดประชุมครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จ.อุบลฯ เพื่อใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคข้าว,พืชผักปลอดสารพิษ และแก้ปัญหาการใช้สารเคมีของเกษตรกรร่วมกัน ของหน่วยงานทุกภาคส่วน ตอบสนองให้การทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรมีความยั่งยืนต่อไป 

สำหรับรายการกินสบายใจ สามารถชมเทปรายการย้อนหลังได้ที่สร้างสุขแชนแนล ซึ่งออกอากาศทางวีเคเบิลทีวี sangsook.net  App: สื่อสร้างสุข โสภณเคเบิลทีวี ราชธานีเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม nextstep ช่องของดีประเทศไทย